Konwertuj certyfikat

Format PEM

Jest to format obsługiwany przez serwer Apache i inne serwery tego typu. Cechą charakterystyczną w tym formacie jest obecność sekcji ------BEGIN----- i -----END-----. Certyfikat serwera, certyfikat pośredni i klucz prywatny mogą być zapisane w formacie PEM odpowiednio z rozszerzeniem .crt, .cer i .key lub .pem. 

Format DER

Format DER jest binarną formą certyfikatu i jest formatem typowym dla platform Java. Może mieć zarówno rozszerzenie .der jak i .cer jednak w odróżnieniu od formatu PEM (który także może mieć takie rozszerzenia) nie zawiera sekcji BEGIN i END a jedynie zaszyfrowaną treść.

Format PKCS#7 / P7B

Format obsługiwany przez platformy Microsoft Windows i Java Tomcat. Najczęstszym rozszerzeniem jest .p7b lub .p7c. Plik P7B zawiera jedynie certyfikat wraz z certyfikatami Urzędu Certyfikacji (chain certificates) bez klucza prywatnego. Certyfikaty P7B zawierają sekcje -----BEGIN PKCS7----- i -----END PKCS7-----.

Format PKCS#12 / PFX

Pliki te są wykorzystywane na serwerach Windows do eksportu i importu certyfikatu i klucza prywatnego. Format PFX jest formatem binarnym, który gromadzi certyfikat serwera, certyfikaty pośrednie i klucz prywatny w jednym pliku. Typowe rozszerzenia to .pfx lub .p12. 

 

Alternatywna metoda konwersji formatu PEM

Ze względów bezpieczeństwa rekomendowanym sposobem konwertowania certyfikatu jest przeprowadzenie tej operacji bezpośrednio na serwerze, służą temu poniższe komendy:

  • Konwertuj PEM na DER (dla certyfikatu)
Linux command line
openssl x509 -outform der -in cert.pem -out cert.der
  • Konwertuj PEM na DER (dla klucza prywatnego)
Linux command line
openssl rsa -in key.pem -outform DER -out key.der
  • Konwertuj PEM na P7B
Linux command line
openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile cert.pem -out cert.p7b -certfile rootca.pem
  • Konwertuj PEM na PFX
Linux command line
openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey key.pem -in cert.pem -certfile rootca.pem

Alternatywna metoda konwersji formatu DER

  • Konwertuj DER na PEM (dla certyfikatu)
Linux command line
openssl x509 -inform der -in cert.der -out cert.pem
  • Konwertuj DER na PEM (dla klucza prywatnego)
Linux command line
openssl rsa -in key.der -inform DER -out key.pem 

Alternatywna metoda konwersji formatu P7B

  • Konwertuj P7B na PEM
Linux command line
openssl pkcs7 -print_certs -in cert.p7b -out cert.pem
  • Konwertuj P7B na PFX
Linux command line
openssl pkcs7 -print_certs -in cert.p7b -out cert.pem
Linux command line
openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey key.pem -in cert.pem -certfile rootca.pem

Alternatywna metoda konwersji formatu PFX

  • Konwertuj PFX na PEM
Linux command line
openssl pkcs12 -in cert.pfx -out cert.pem -nodes

Ze względów bezpieczeństwa połączenie ze stroną jest chronione certyfikatem SSL. Podane przez Ciebie informacje nie są przez nas przechowywane i są dostępne jedynie podczas bieżącej sesji przeglądarki.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
The Most Common OpenSSL Commands
Viewed 1189 times since Wed, May 22, 2019
Check SSL Certificate with OpenSSL
Viewed 532 times since Fri, Oct 28, 2022
Convert certificates formats (PEM/P7B/PFX/DER)
Viewed 2009 times since Wed, May 22, 2019
Testing TLS/SSL encryption
Viewed 12649 times since Thu, Jan 16, 2020