Technologia DLT BlockChain

DLT

blockchain

 1. Block chain to typ bazy danych, która zawiera szereg
  zapisów zebranych w bloki (trochę jak zestawienie
  ich na jednym arkuszu papieru). Każdy blok jest
  podłączony do następnego przy użyciu podpisu kryptograficznego.
  Łańcuchy bloków, w których zapisana
  jest chronologiczna ciągłość prowadzonych transakcji
  stanowią rozproszony rejestr, który może być udostępniany
  i potwierdzany przez każdego, kto posiada
  odpowiednie uprawnienia. Jest wiele sposobów
  na potwierdzenie spójności i aktualności danej wersji
  rejestru, co powszechnie nazywane jest konsensusem
  (w przypadku bitcoina proces ten nazywany jest „wydobywaniem
 2. Rejestry publiczne, dostępne dla wszystkich, takie
  jak bitcoin, nie mają jednego właściciela – nie mogą
  być w niczyim posiadaniu. Ideą otwartych rejestrów
  jest umożliwienie każdemu węzłowi wprowadzania nowych
  danych do rejestru i pewność, że wszystkie węzły
  posiadające rejestr mają jego identyczne kopie.
 3. Rejestr ograniczony może mieć jednego lub wielu
  właścicieli. Gdy dodawany jest nowy rekord, integralność
  takiego rejestru jest sprawdzana w relatywnie
  ograniczonym procesie dochodzenia do konsensusu.
  Jest to realizowane przez zaufane węzły/podmioty –
  na przykład departamenty rządowe lub banki, dzięki
  czemu utrzymanie wspólnej uzgodnionwj wersji stanu
  transakcji jest znacznie prostsze niż proces uzgadniania
  wersji stanu w publicznych rejestrach. Zamknięte
  rejestry zapewniają wysoce weryfikowalne zestawy
  danych, ponieważ proces osiągania konsensusu daje
  w efekcie cyfrowy podpis, który pieczętuje aktualny
  stan i jest przy tym widoczny dla wszystkich dopisujących
  do rejestru stron. Wymóg, aby wiele departamentów
  rządowych potwierdzało rekord, gwarantuje
  wysoki poziom zaufania do bezpieczeństwa danego
  rekordu, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, gdy
  departamenty często udostępniają dane przy użyciu
  kartki papieru. Ograniczony rejestr jest zazwyczaj dużo
  szybszy niż publiczny.
 4. Rozproszone rejestry są rodzajem bazy danych, która
  jest rozproszona na wiele miejsc, państw lub instytucji,
  i zazwyczaj jest publiczna. Zapis bywa najczęściej
  prowadzony w zapisie ciągłym, zamiast być grupowany
  w bloki, a nowe dane mogą być wprowadzane tylko
  wówczas, gdy uczestnicy uzyskają większościową zgodę
  (podobnie jak w głosowaniach parlamentarnych).
 5. Rejestr wspólny to termin ukuty przez Richarda
  Browna, byłego pracownika IBM, aktualnie głównego
  specjalistę ds. Technologii w Distributed Ledger
  Group. Termin ten z reguły odnosi się do jakiejkolwiek
  bazy danych i aplikacji, używanej wspólnie przez
  podmioty z jakiejś branży lub konsorcjum lub też jest
  powszechnie dostępny. Jest to najszerszy, obejmujący
  najwięcej zjawisk, termin określający technologie z tej
  grupy.
 6. Inteligentne kontrakty są umowami, których warunki
  są zapisane w języku komputerowym zamiast
  w prawniczym. Inteligentne kontrakty mogą być sporządzone
  przez systemy komputerowe, takie jak odpowiedni
  system rozproszonego rejestru. Potencjalne
  korzyści z zastosowania inteligentnych kontraktów
  obejmują: niskie koszty zawierania, wykonania i egzekwowania
  umowy. Potencjalne ryzyko to zależność
  od systemu komputerowego, który realizuje umowę.
  Na tym etapie, zagrożenia i korzyści są w dużej mierze
  teoretyczne, ponieważ technologia inteligentnych
  kontraktów jest jeszcze w powijakach, i upłynie jeszcze
  dużo czasu zanim zostanie wdrożona.
0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments (1)
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
Strategie blockchain/DLT w asset management
Viewed 1533 times since Fri, Jun 1, 2018
Stop Loss ( SL )
Viewed 176 times since Mon, Jun 10, 2024
WIG20 (1991-2023) Mapa Cieplna
Viewed 180 times since Wed, Mar 27, 2024
EPOL.US (2010-2024) Mapa Cieplna
Viewed 248 times since Sat, Apr 6, 2024
Kontrakty inteligentne – raport Chamber of Digital Commerce
Viewed 1500 times since Fri, Jun 1, 2018
Risk_Loss_Table
Viewed 828 times since Sat, Aug 8, 2020
Accenture o potencjale blockchain/DLT
Viewed 2708 times since Fri, Jun 1, 2018
ENISA a technologie rozproszonych rejestrów
Viewed 1663 times since Fri, Jun 1, 2018
SP500 Statystyka 1950-2023
Viewed 134 times since Wed, Mar 27, 2024
Podstawy blockchain po polsku – raport
Viewed 1764 times since Fri, Jun 1, 2018