Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”

Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”

„FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce” to przekrojowy raport o strategii stworzenia FinTech Hub Polska przygotowany przez FinTech Poland we współpracy z Accenture, Bird & Bird oraz Impact FinTech’17

Systemowe działania na rzecz rozwoju innowacji finansowej w Polsce mogą przyczynić się do zbudowania w Polsce znaczącego centrum finansowego nowej generacji (FinTech Hub) w oparciu o badania, rozwój i innowacje. Spodziewane efekty działań to m.in. zmiana struktury sektora finansowego, zwiększenie jego efektywności oraz przeorientowanie jego roli z dostawcy usług finansowych głównie na rynek krajowy na aktywnego eksportera innowacyjnych usług z obszaru finansów, zaawansowanych rozwiązań technologii informatycznych dla  sektora finansowego oraz usług i procesów wspierających świadczenie usług finansowych.

Proces transformacji cyfrowej w sektorze finansowym już się rozpoczął, jednak wymaga gwałtownego przyśpieszenia by Polska odegrała wiodącą rolę  w regionie. W tym celu niezbędna jest aktywna rola państwa. realizowana na podstawie  Krajowej Strategii FinTech, definiującej osiągalne, zrozumiałe i skwantyfikowane cele, przypisane do konkretnych ośrodków wykonawczych, przygotowanej przez sektor publiczny przy współpracy z biznesem.

Raport FinTech Hub Polska określa aktualny stan rozwoju sektora, zestawiając Polskę (w szczególności Warszawę) z innymi, konkurencyjnymi ośrodkami; wyznacza warunki, jakie muszą zostać spełnione by odnieść sukces, a także wskazuje segmenty rynku, technologie lub specjalizacje, które zasługują na szczególną uwagę podczas budowania przedmiotowej strategii, nie tylko z uwagi na ich potencjał lecz także ich dopasowanie do specyfiki polskiego rynku. Rolą Krajowej Strategii Fintech jest nie tylko wyznaczać szlak rozwoju fintechu w kraju, lecz także jednoznacznie sygnalizować gotowość do współpracy inwestorom i przedsiębiorcom z zagranicy, szukającym lokalizacji dla swojej działalności, nowych rynków dla dalszej ekspansji lub po prostu dobrego ekosystemu sprzyjającemu stabilnemu rozwojowi.

Raport wskazuje także punktowo propozycje systemowych zmian w obszarze regulacyjnym oraz infrastruktury prawnej wspierającej sektor, co także powinno stanowić element Krajowej Strategii Fintech. Ponadto w raporcie zakreślone zostały obszary, które w opinii autorów raportu winny być przedmiotem wsparcia państwa i traktowane jako  krajowe specjalizacje fintech.

Partnerem głównym raportu jest Mastercard; partnerami merytorycznymi Accenture oraz kancelaria Bird & Bird; partnerami strategicznymi – the Heart oraz Impact FinTech’17; partnerem wiedzy – Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie dla potrzeb raportu zrealizowało Obserwatorium.biz. Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Rozwoju.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments (1)
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
Risk_Loss_Table
Viewed 725 times since Sat, Aug 8, 2020
Technologie rozproszonych rejestrów – bank centralny Hong Kongu
Viewed 38536 times since Fri, Jun 1, 2018
LEKSYKON POJĘĆ NA TEMAT TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUT
Viewed 2159 times since Sat, Jun 9, 2018
ENISA a technologie rozproszonych rejestrów
Viewed 1546 times since Fri, Jun 1, 2018
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Satoshi Nakamoto
Viewed 8090 times since Wed, May 30, 2018
Dane i Analizy
Viewed 5770 times since Fri, Oct 28, 2022
RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji
Viewed 1276 times since Fri, Jun 1, 2018
Technologia DLT BlockChain
Viewed 1405 times since Wed, May 30, 2018
Kontrakty inteligentne – raport Chamber of Digital Commerce
Viewed 1398 times since Fri, Jun 1, 2018
Strategie blockchain/DLT w asset management
Viewed 1430 times since Fri, Jun 1, 2018