Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”

Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”

„FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce” to przekrojowy raport o strategii stworzenia FinTech Hub Polska przygotowany przez FinTech Poland we współpracy z Accenture, Bird & Bird oraz Impact FinTech’17

Systemowe działania na rzecz rozwoju innowacji finansowej w Polsce mogą przyczynić się do zbudowania w Polsce znaczącego centrum finansowego nowej generacji (FinTech Hub) w oparciu o badania, rozwój i innowacje. Spodziewane efekty działań to m.in. zmiana struktury sektora finansowego, zwiększenie jego efektywności oraz przeorientowanie jego roli z dostawcy usług finansowych głównie na rynek krajowy na aktywnego eksportera innowacyjnych usług z obszaru finansów, zaawansowanych rozwiązań technologii informatycznych dla  sektora finansowego oraz usług i procesów wspierających świadczenie usług finansowych.

Proces transformacji cyfrowej w sektorze finansowym już się rozpoczął, jednak wymaga gwałtownego przyśpieszenia by Polska odegrała wiodącą rolę  w regionie. W tym celu niezbędna jest aktywna rola państwa. realizowana na podstawie  Krajowej Strategii FinTech, definiującej osiągalne, zrozumiałe i skwantyfikowane cele, przypisane do konkretnych ośrodków wykonawczych, przygotowanej przez sektor publiczny przy współpracy z biznesem.

Raport FinTech Hub Polska określa aktualny stan rozwoju sektora, zestawiając Polskę (w szczególności Warszawę) z innymi, konkurencyjnymi ośrodkami; wyznacza warunki, jakie muszą zostać spełnione by odnieść sukces, a także wskazuje segmenty rynku, technologie lub specjalizacje, które zasługują na szczególną uwagę podczas budowania przedmiotowej strategii, nie tylko z uwagi na ich potencjał lecz także ich dopasowanie do specyfiki polskiego rynku. Rolą Krajowej Strategii Fintech jest nie tylko wyznaczać szlak rozwoju fintechu w kraju, lecz także jednoznacznie sygnalizować gotowość do współpracy inwestorom i przedsiębiorcom z zagranicy, szukającym lokalizacji dla swojej działalności, nowych rynków dla dalszej ekspansji lub po prostu dobrego ekosystemu sprzyjającemu stabilnemu rozwojowi.

Raport wskazuje także punktowo propozycje systemowych zmian w obszarze regulacyjnym oraz infrastruktury prawnej wspierającej sektor, co także powinno stanowić element Krajowej Strategii Fintech. Ponadto w raporcie zakreślone zostały obszary, które w opinii autorów raportu winny być przedmiotem wsparcia państwa i traktowane jako  krajowe specjalizacje fintech.

Partnerem głównym raportu jest Mastercard; partnerami merytorycznymi Accenture oraz kancelaria Bird & Bird; partnerami strategicznymi – the Heart oraz Impact FinTech’17; partnerem wiedzy – Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie dla potrzeb raportu zrealizowało Obserwatorium.biz. Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Rozwoju.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments (1)
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji
Viewed 1378 times since Fri, Jun 1, 2018
Futures
Viewed 951 times since Sun, Aug 9, 2020
Trzy Wiedźmy
Viewed 69 times since Sun, Jun 30, 2024
Podstawy blockchain po polsku – raport
Viewed 1764 times since Fri, Jun 1, 2018
Stop Loss ( SL )
Viewed 176 times since Mon, Jun 10, 2024
Technologie rozproszonych rejestrów – bank centralny Hong Kongu
Viewed 39230 times since Fri, Jun 1, 2018
EPOL.US Statystyka 2010 - 2024
Viewed 290 times since Sat, Apr 6, 2024
Strategie blockchain/DLT w asset management
Viewed 1533 times since Fri, Jun 1, 2018
FW20_2024_FW20_27_03_2024
Viewed 184 times since Wed, Mar 27, 2024
Dane i Analizy
Viewed 6758 times since Fri, Oct 28, 2022