RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji

RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji

Koszty regulacji i nadzoru obecnie pochłaniają od 7% do nawet 23% łącznego budżetu na wdrożenia technologiczne oraz kosztów funkcji centralnych polskich banków. Technologie regulacyjne (RegTech) to sposób na obniżenie gwałtownie rosnących kosztów po stronie instytucji finansowych związanych z postkryzysowym zjawiskiem tsunami regulacyjnego – twierdzą autorzy raportu „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa” opracowanego przez Fundację FinTech Polska we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim,  Accenture, kancelarią Bird & Bird oraz PwC.

„Aktywne podejście do RegTech zarówno przez instytucje finansowe, ale także przez państwo rozumiane tu jako efektywny regulator i nadzorca da szanse na zwiększenie konkurencyjności i efektywności nie tylko banków i innych instytucji finansowych, ale pozwoli na optymalizację sprawowania nadzoru w Polsce. RegTech to także szansa dla firm technologicznych, które tworzyć będą nowe rozwiązania dla banków oraz samego organy nadzoru” – mówi dr Paweł Widawski,  Prezes Fundacji FinTech Poland.

RegTech to z jednej strony narzędzia służące zwiększeniu efektywności instytucji finansowych w związku z potrzebą zapewnienia zgodności z przepisami i wymaganiami regulatorów tego sektora, z drugiej zaś to szansa na zniwelowanie luki technologicznej w obszarze wydajnej komunikacji między nadzorcą a podmiotami nadzorowanymi. Stwarza też możliwość zwiększenia efektywności samego organu nadzoru i zmianę paradygmatu sprawowania nadzoru w sektorze usług finansowych, o ile wprowadzeniu RegTech towarzyszyć będzie także przegląd i modernizacja procesów nadzorczych. Efektem zastosowania RegTech w połączeniu z przebudową procesów nadzorczych może być efektywniejsze wykorzystanie przez regulatora informacji od banków, lepsze wykorzystanie zasobów własnych jak również osiągniecie synergii w samych organach nadzoru i między nadzorcami, badającymi te same obszary działania banków (np. KNF i GIIF, KNF i UOKiK/Rzecznik Finansowy).

RegTech ma charakter strukturalny i znajduje zastosowanie we wszystkich sektorach regulowanych, głównie w bankowości, lecz także w telekomunikacji i energetyce. Stwarza szansę na podniesienie  zaufania w relacjach biznesowych oraz banków z regulatorem, może zwiększyć pewność transakcyjną, zredukować ryzyka prawne i regulacyjne, jednocześnie obniżając koszty, zarówno nadzorowanych, jak i nadzorujących. Dlatego jest niezbędny dla dynamicznego i zdrowego rozwoju ekosystemu innowacji finansowych.

Rozwiązania RegTech wspierają gromadzenie i analizę danych w bankach wymaganych przez regulacje, ich raportowanie do regulatora  oraz szybka i efektywną analizę, zwłaszcza w przypadku masowych danych transakcyjnych, za pomocą takich technologii jak big data, zaawansowana analityka, automatyzacja (robotyzacja) procesów, machine learning i wizualizacja danych.

„Rosnące oczekiwania klientów i dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne powodują, że banki chcąc zwiększyć lub utrzymać swoją konkurencyjność już dziś chętnie korzystają z firm RegTech, często oferujących nowe spojrzenie na istniejące już usługi czy procesy. Jak pokazują pozytywne doświadczenia z krajów w których lokalny regulator zdecydował się na aktywną współpracę z firmami RegTech (np. w ramach inkubatorów czy „regulacyjnych piaskownic”) takie podejście przynosi korzyści nie tylko tym firmom ale również dla samego regulatora” – dodaje Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce.

„Cieszymy się, że znaleźliśmy się wśród twórców raportu. To bardzo ważna inicjatywa dla całego sektora finansowego oraz regulatora. FinTech funkcjonuje w środowisku finansowym od jakiegoś czasu, kojarząc się z nowoczesnym, przyjaznym dla klienta oferowaniem usług, a także usprawnieniem procesów i bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych. RegTech przynosi podobne usprawnienia w relacji instytucja-regulator. A zatem, tak dla jednych, jak i dla drugich, to możliwość uwolnienia wielu zasobów wewnętrznych dotychczas zajętych gromadzeniem i przetwarzaniem szeregu informacji nadzorczych, a tym samym szansa na bardziej efektywne zarządzanie instytucją i zgodnością jej działalności z prawem„– powiedział Sławomir Szepietowski, Partner zarządzający polskim biurem kancelarii Bird & Bird.

Koszty utrzymania zgodności z przepisami to nie tylko koszty bezpośrednie dedykowanych jednostek w banku, ale przede wszystkim niezbędna infrastruktura i zaangażowanie kadry kierowniczej i personelu całej organizacji. Jest to rosnący problem, z którym borykają się wszystkie banki na świecie. Stosowanie najnowszych technologii, rozwój wspólnych inicjatyw w ramach sektora lub kraju czy outsourcing, to tylko niektóre przykłady rozwijających się globalnych trendów zmierzających do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów oczekiwanych przez nadzorców” – mówi Łukasz Bystrzyński, Partner w PwC Polska, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments (1)
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
Podstawy blockchain po polsku – raport
Viewed 1764 times since Fri, Jun 1, 2018
Futures
Viewed 951 times since Sun, Aug 9, 2020
SP500 (1950-2023) Mapa Cieplna
Viewed 179 times since Wed, Mar 27, 2024
Technologie rozproszonych rejestrów – bank centralny Hong Kongu
Viewed 39230 times since Fri, Jun 1, 2018
LEKSYKON POJĘĆ NA TEMAT TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUT
Viewed 2265 times since Sat, Jun 9, 2018
SP500 Statystyka 1950-2023
Viewed 134 times since Wed, Mar 27, 2024
Technologia DLT BlockChain
Viewed 1518 times since Wed, May 30, 2018
Dane i Analizy
Viewed 6758 times since Fri, Oct 28, 2022
Accenture o potencjale blockchain/DLT
Viewed 2708 times since Fri, Jun 1, 2018
EPOL.US Statystyka 2010 - 2024
Viewed 290 times since Sat, Apr 6, 2024