Fałszujemy rozpoznania skanerów #1

Fałszujemy rozpoznania skanerów #1

29/12/2015 w Bezpieczeństwo, Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 492, ilość słów: 356)

I

stnieje wiele poradników, instrukcji i tutoriali, jak korzystać z skanerów bezpieczeństwa, które pozwalają na szybkie zweryfikowanie pentesterom zewnętrznego bezpieczeństwa serwerów. Najbardziej znanym jest chyba nmap. Decydując się na tego typu automat należy pamiętać, że to są tylko automaty, a wyniki ich pracy powstają tylko i wyłącznie na interpretacji surowych danych przychodzących po wyzwoleniu określonej akcji. Narzędzia tego typu nie myślą. Spodziewają się pewnych zachowań od systemów i na ich podstawie tworzą jakieś założenia. Jeśli sobie tego nie uświadomimy bardzo szybko możemy nabrać się na fałszywe alarmy oraz utratę cennego czasu przy opracowywaniu raportu bezpieczeństwa.

Pierwszym przykładem będzie prosta sztuczka opierająca się na mechanizmie TCP – potrójnego „uścisku dłoni”. Odpowiadając pakietami SYN/ACK na każdy pakiet SYN możemy stworzyć wrażenie, że wybrane porty na serwerze dla automatu skanującego okażą się otwarte i prawdopodobnie nasłuchuje na nich wybrana usługa. Na serwerze „duchu” wklepujemy następujące regułki iptables:

1
2
3
4
5
# apt-get install xtables-addons-dkms
# modprobe xt_TARPIT
# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j TARPIT
# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j TARPIT
# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 23 -j TARPIT

Spójrzmy, jakie rzeczywiście usługi nasłuchują na serwerze:

agresor@darkstar:~# ss -t4l
State    Recv-Q Send-Q   Local Address:Port   Peer Address:Port
agresor@darkstar:~#

Żadne. Jak widzi to skaner?

agresor@stardust:~# nmap -sS darkstar.lan

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-12-29 22:05 CET
Nmap scan report for darkstar.lan (192.168.1.2)
Host is up (0.00010s latency).
Other addresses for darkstar.lan (not scanned): 192.168.1.2
Not shown: 997 closed ports
PORT  STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.13 seconds

Trochę inaczej. Istnieje jednak sposób, aby rozpoznać takie fałszywe odpowiedzi wprowadzające w błąd skaner, ponieważ odpowiedzi z modułu TARPIT nigdy nie ustawiają pola MSS (Maximum Segment Size), co odróżnia je od normalnej komunikacji TCP. Pułapki tego typu są również z sukcesem stosowane do wprowadzania w błąd różnego rodzaju szkodliwego oprogramowania, czy ataków DoS

 

 

source: https://nfsec.pl/security/5769

Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles RSS Feed
linux aix Killing a process and all of its descendants
Viewed 134 times since Tue, May 5, 2020
Increase A VMware Disk Size (VMDK) Formatted As Linux LVM without rebooting
Viewed 934 times since Wed, May 30, 2018
RHEL: Change system’s hostname
Viewed 983 times since Sun, May 27, 2018
Tilix: Advanced Tiling Terminal Emulator for Power Users
Viewed 1237 times since Thu, Apr 18, 2019
RHEL: Create a local RPM repository
Viewed 1040 times since Sun, May 27, 2018
Linux RAID Mdadm Cheat Sheet
Viewed 212 times since Fri, May 15, 2020
Kernel sysctl configuration file for Linux
Viewed 972 times since Fri, Aug 3, 2018
LVM: Create a new Volume Group
Viewed 632 times since Sat, Jun 2, 2018
OCFS2 Cluster File System Setup Guide in Linux
Viewed 1387 times since Sat, Jun 2, 2018
How do I add ethtool settings to a network device permanently?
Viewed 1556 times since Mon, May 21, 2018