Logowanie za pomocą kluczy Secure Shell

P

rzedstawiony hack jest tłumaczeniem „Quick Logins with ssh Client keys” z książki „Linux Servers Hacks” autorstwa Rob’a Flickenger’a udostępnionym on-line (Hack #66) na stronie http://hacks.oreilly.com. Do tłumaczenia zostało dodane także parę informacji od tłumacza.

   Kiedy jesteś administratorem więcej niż jednej maszyny, szybkie przechodzenie do powłoki każdego innego serwera może być bardzo przydatne. Konieczność wpisania „ssh moja.nazwa.serwera.com” (po czym następuje wpisanie hasła) jest nie tylko męcząca i nudna, ale potrafi przerwać koncentracje. Nagle nasza koncentracja zamiast skupiać się na „gdzie jest problem?” kierowana jest na „wchodzę tutaj i tutaj”, a potem znowu musimy wracać do „o co w końcu chodziło?”. To cyfrowy odpowiednik pytania: „a właściwie po, co tutaj jestem?” (co więcej, problem robi się gorszy przez program /usr/game/fortune!).

W każdym razie, im więcej wysiłku jest przy logowaniu do innej maszyny tym mniej sił jest na rozwiązanie problemu. Nowsze wersje programu SSH oferują bezpieczny odpowiednik ciągłego wpisywania haseł: wymianę kluczy publicznych.

W celu użycia publicznych kluczy na serwerze SSH, musisz najpierw wygenerować parę kluczy publiczny/prywatny:

1
ssh-keygen -t rsa

Możesz także użyć parametru: -t dsa dla wygenerowania kluczy DSA lub -t rsa1, jeśli nadal używasz protokołu w wersji pierwszej (a jeśli używasz to wstydź się! I jak najszybciej wykonaj aktualizację do drugiej wersji!).

Po wklepaniu powyższej komendy, powinieneś zobaczyć komunikat podobny do tego:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/rob/.ssh/id_rsa):

Po prostu wciśnij klawisz [Enter]. Następnie pojawi się pytanie o długie hasło; naciśnij ponownie [Enter], tym razem dwa razy (ale przeczytaj uwagi o bezpieczeństwie wyświetlone
poniżej). Wyniki powinny wyglądać następująco:

Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/rob/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/rob/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a6:5c:c3:eb:18:94:0b:06:a1:a6:29:58:fa:80:0a:bc rob@localhost

W ten sposób powstaną dwa pliki, ~/.ssh/id_rsa oraz ~/.ssh/id_rsa_pub. W celu użycia tej pary kluczy, wydaj polecenia:

1
2
ssh -v server "mkdir .ssh; chmod 0700 .ssh"
scp .ssh/id_rsa.pub server:.ssh/authorized_keys

Oczywiście zamiast wyrażenia server podaj nazwę swojego serwera. Dwa razy powinno pojawić się pytanie o hasło. Teraz, po prostu wystarczy wykonać polecenie: ssh server, a logowanie odbędzie się automatycznie bez hasła. O tak, w programie scp też zostanie użyty nowiutki, błyszczący klucz publiczny.

Jeśli to nie działa, sprawdź uprawnienia do plików w obu katalogach ~/.ssh/* oraz server:~/.ssh/*. Klucz prywatny (id_rsa) powinien posiadać uprawnienia 0600 (i znajdować się tylko na komputerze lokalnym), zaś wszystkie pozostałe pliki powinny mieć uprawnienia 0655. W przypadku OpenSSH należy także sprawdzić pod jaką nazwą musi być zapisywany publiczny klucz na serwerze (opcja: AuthorizedKeysFile w /etc/ssh/sshd_config).

Co się tyczy bezpieczeństwa:

Niektórzy uważają, że klucze publiczne stanowią potencjalne zagrożenie. W końcu trzeba tylko ukraść kopię klucza prywatnego, aby uzyskać dostęp do serwerów. To prawda, ale to samo tyczy się haseł.

Zadaj sobie pytanie, ile razy dziennie wpisujesz hasło, aby uzyskać dostęp do interpretera poleceń komputera (lub w celu przesłania pliku poleceniem scp)? Jak często używasz tego samego hasła na wielu (lub wszystkich? nie dobrze!) komputerach? Czy zdarzyło ci się używać hasła w sytuacji potencjalnego zagrożenia (w witrynie WWW, na komputerze osobistym z nieaktualnym oprogramowaniem lub na kliencie SSH na komputerze, którym nie zarządzasz bezpośrednio)? Jeżeli znasz to wszystko z autopsji, to wiedz, że w takich samych warunkach klucz SSH praktycznie uniemożliwia atakującemu późniejsze uzyskanie nieautoryzowanego dostępu (o ile, oczywiście, klucz prywatny jest odpowiednio zabezpieczony).

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
Setup SSL Tunnel Using Stunnel on Ubuntu
Viewed 844 times since Fri, Sep 28, 2018
INSTALACJA MIB SNMP W SYSTEMIE CENTOS/RHEL 6
Viewed 10238 times since Fri, Nov 30, 2018
ZFS: Verify/change properties of a zfs filesystem
Viewed 1285 times since Sun, Jun 3, 2018
debian Install a newer kernel in Debian 9 (stretch) stable
Viewed 825 times since Sun, Sep 23, 2018
LVM: Extend SWAP size by adding a new Logical Volume
Viewed 1086 times since Sat, Jun 2, 2018
Top 20 OpenSSH Server Best Security Practices - good article
Viewed 8014 times since Mon, Oct 1, 2018
Top 25 Best Linux Performance Monitoring and Debugging Tools
Viewed 4121 times since Sun, Sep 30, 2018
How to schedule crontab in Unix Operating Systems
Viewed 944 times since Fri, Jun 8, 2018
How to stop and disable auditd on RHEL 7
Viewed 24181 times since Tue, Aug 6, 2019
10 nmap Commands Every Sysadmin Should Know
Viewed 7681 times since Wed, May 22, 2019