Zabijanie wszystkich procesów użytkownika

Z

ałóżmy, że z jakiegoś typowego powodu (zabieranie zbyt dużej ilości zasobów systemowych lub przepustowości łącza) chcemy zabić wszystkie procesy użytkownika. Oczywiście znamy komendę: skill -9 -u użytkownik, ale załóżmy, że użytkownik ten ustawił węzeł z podłączonym agentem, który za każdym zabitym procesem uruchamia nowy, po zabiciu agenta proces uruchamia kolejnego agenta…

W tej sytuacji przydałby się skrypt, który w pętli będzie tak długo zabijał procesy użytkownika aż wszystkie zostaną finalnie zakończone. Skrypt taki stworzył David Brock:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#!/bin/bash
USER=$1
MYNAME=`basename $0`
if [ ! -n "$USER" ]
 then
  echo "Użycie: $MYNAME użytkownik" >&2
 exit 1
  elif ! grep "^$USER:" /etc/passwd >/dev/null
 then
  echo "Użytkownik $USER nie istnieje!" >&2
 exit 2
fi
while [ `ps -ef | grep "^$USER" | wc -l` -gt 0 ]
 do
  PIDS=`ps -ef | grep "^$USER" | awk '{print $2}'`
  echo "Zabijam " `echo $PIDS | wc -w` " procesów użytkownika $USER."
 for PID in $PIDS
  do
   kill -9 $PID 2>&1 >/dev/null
 done
done
echo "Użytkownik $USER nie posiada już żadnych uruchomionych procesów."

Oto wynik działania skryptu, który musiał przetworzyć podwójnie pętle, aby unicestwić wszystkie procesy użytkownika agresor:

root@narf:~ # ./killem.sh agresor
Zabijam 7 procesów użytkownika agresor
Zabijam 2 procesów użytkownika agresor
Użytkownik agresor nie posiada już żadnych uruchomionych procesów.

Pętla takiego skryptu potrafi wykonać się szybciej, niż podniesienie kolejnego procesu czy agenta, w ten sposób zabicie wszystkich procesów będzie tylko kwestią czasu.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
How to use yum-cron to automatically update RHEL/CentOS Linux
Viewed 1069 times since Wed, Oct 17, 2018
Df command in Linux not updating actual diskspace, wrong data
Viewed 1380 times since Wed, May 30, 2018
rabbitmq Troubleshooting TLS-enabled Connections
Viewed 665 times since Sun, Dec 6, 2020
30 Handy Bash Shell Aliases For Linux / Unix / MacOS
Viewed 1180 times since Thu, Feb 11, 2021
HowTo: Kill TCP Connections in CLOSE_WAIT State
Viewed 6567 times since Thu, Feb 14, 2019
RHEL: Displaying/setting kernel parameters - ’sysctl’
Viewed 1532 times since Sat, Jun 2, 2018
Tropienie pożeracza dysku
Viewed 1238 times since Thu, May 24, 2018
What UUIDs can do for you
Viewed 816 times since Tue, Jul 17, 2018
stunnel: Authentication
Viewed 7490 times since Fri, Sep 28, 2018
debian Install a newer kernel in Debian 9 (stretch) stable
Viewed 823 times since Sun, Sep 23, 2018