LOGROTATE – ARCHIWIAZACJA LOGÓW

Rosnące logi na dysku potrafią zniechęcić każdego administratora do logów. Pomocą tutaj okazuje się program Logrotate który pozwala w ładny sposób administrować logami.

 

Konfiguracja programu odbywa się na dwa sposoby. Opcje globalne oraz niezbędne dyrektywy dla kilku plików logów są zdefiniowane w pliku /etc/logrotate.conf. Dodatkowe procedury dla programów instalowanych z pakietów są zdefiniowane w plikach w katalogu /etc/logrotate.d

Opcje globalne (domyślne)

Pliki można archiwizować tygodniowo (weekly) lub co miesiąc (monthly). Nie należy trzymać w nieskończoność ich ale powinno się określić czas jak długo są przechowywane. Pomaga tutaj dyrektywa rotate określająca jak długo są one trzymane (w jednostce czasu określonej poprzednio). Najlepiej pliki archiwalne trzymać spakowane (compress). Wygodnie jest również trzymać dodatkowe include /etc/logrotate.d definicje dla programów w osobnym katalogu include nazwa_katalogu, korzystają z tego programy instalowane z pakietów.

Te wymagania spełnia poniższy plik (domyślny dla dystrybucji Mandriva; tłumaczenia własne).

# /etc/logrotate
# see "man logrotate" for details
# pliki domyślnie są archiwizowane co tydzień
weekly

# pliki logów są trzymane 4 tygodnie
rotate 4

# na miejsce zarchiwizowanych logów tworzone są nowe pliki
create

# pliki archiwalnych logów powinny być archiwizowane
compress

# dodatkowe procedury dla programów instalowanych z pakietów
# są zdefiniowane w plikach w katalogu /etc/logrotate.d
include /etc/logrotate.d

Przykładowe definicje

Plik wtmp jest archiwizowany co miesiąc a logi są trzymane także przez miesiąc.

/var/log/lastlog {
    monthly
    rotate 1
}

Plik lastlog jest archiwizowany co miesiąc a logi są trzymane także przez miesiąc. Nowy plik logów o nazwie utmp tworzony jest z uprawnieniami roota i prawami dostępu 0644 ( prawo zapisu u odczytu dla roota, dla grupy oraz innych tylko prawo odczytu).

/var/log/wtmp {
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
RHEL: udev rules basics
Viewed 4907 times since Sat, Jun 2, 2018
How To: Create Self-Signed Certificate – OpenSSL
Viewed 1381 times since Mon, Feb 18, 2019
LVM: Reduce an existing Logical Volume / Filesystem
Viewed 1262 times since Sat, Jun 2, 2018
KONTO SFTP Z CHROOTEM Z UŻYCIEM OPENSSH-SERVER NA CENTOS/RHEL6
Viewed 804 times since Fri, Nov 30, 2018
zabbix linux How to solve apache error No space left on device: Cannot create SSLMutex
Viewed 358 times since Wed, Nov 11, 2020
Nagrywanie sesji SSH do pliku
Viewed 1666 times since Thu, May 24, 2018
How to Configure ‘FirewallD’ in RHEL/CentOS 7 and Fedora 21
Viewed 8332 times since Wed, Oct 9, 2019
Fake A Hollywood Hacker Screen in Linux Terminal linux FUN
Viewed 2293 times since Thu, Apr 18, 2019
8 Vim Tips And Tricks That Will Make You A Pro User
Viewed 1483 times since Fri, Apr 19, 2019
Top 20 OpenSSH Server Best Security Practices ssh linux aix
Viewed 4533 times since Fri, May 15, 2020