Fałszujemy rozpoznania skanerów #2

W

pierwszej części pokazałem, jak łatwo za pomocą iptables sfałszować nasłuchujące usługi. W tym przykładzie zajmiemy się techniką zwaną banner grabbing. Proces ten powoduje, że skaner przechodzi do warstwy aplikacji i zaczyna zachowywać się, jak klient. Wysyła dopasowane żądanie do usługi i oczekuje odpowiedzi, w której ma nadzieje znaleźć jej nazwę i wersję.

Jakiś czas temu Nick Marsh wpadł na pomysł, jak można zawiesić skaner nmap próbujący wykonać rozpoznanie usługi. Na maszynie testowej odpalamy fałszywą usługę, która w rzeczywistości jest pułapką:

ncat -lkv -p 8080 --sh-exec "echo 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'; cat /dev/urandom"

Na drugiej obserwujemy, jak zachowuje się nmap:

...
PORT   STATE SERVICE   VERSION
8080/tcp open http-proxy?
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 200)
|_http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
|_http-title: Site doesn't have a title.
1 service unrecognized despite returning data.

oraz Nikto:

- Nikto v2.1.4
--------------
+ Target IP:    192.168.1.2
+ Target Hostname: darkstar.lan
+ Target Port:   8080
+ Start Time:   2016-01-08 23:22:36
--------------
+ Server: No banner retrieved

Oprócz tego, że skanery nie uzyskały żadnych danych to jeszcze wpadły w pułapkę, która zapętliła ich działanie i spowodowała wyczerpanie zasobów na maszynach, na których zostały uruchomione. Ten prosty przykład pokazuje, jak prosto jest przechytrzyć „narzędzia bezpieczeństwa”. Uruchamiając skanery automatyzujące wykrywanie podatności należy zdawać sobie, co się dzieje za ich kulisami. Narzędzia tego typu przeważnie nie posiadają ostatecznych stwierdzeń, a tylko pośrednie przypuszczenia. W dodatku same z siebie również mogą mieć luki i stać się celem ataków swoich potencjalnych ofiar.

 

 

source: https://nfsec.pl/security/5774

Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles RSS Feed
logrotate - rotates, compresses, and mails system logs.
Viewed 1402 times since Fri, Nov 30, 2018
Cron YUM How to use yum-cron to automatically update RHEL/CentOS Linux
Viewed 2086 times since Fri, Oct 26, 2018
systemctl Use systemd to Start a Linux Service at Boot
Viewed 5012 times since Mon, Dec 7, 2020
How to Clear RAM Memory Cache, Buffer and Swap Space on Linux
Viewed 1844 times since Mon, Nov 23, 2020
RHEL: Display swap/RAM size
Viewed 2791 times since Sat, Jun 2, 2018
RHEL: Crash kernel dumps configuration and analysis on RHEL 5
Viewed 6547 times since Sat, Jun 2, 2018
RHEL: Retrieve and generate a unique SCSI identifier
Viewed 2581 times since Sat, Jun 2, 2018
How to Synchronize Directories Using Lsyncd in Linux
Viewed 12711 times since Wed, Oct 31, 2018
HowTo: Send Email from an SMTP Server using the Command Line
Viewed 1431 times since Mon, Feb 18, 2019
high swap space utilization in LINUX
Viewed 6201 times since Fri, Jul 13, 2018