LOGROTATE – ARCHIWIAZACJA LOGÓW

Rosnące logi na dysku potrafią zniechęcić każdego administratora do logów. Pomocą tutaj okazuje się program Logrotate który pozwala w ładny sposób administrować logami.

 

Konfiguracja programu odbywa się na dwa sposoby. Opcje globalne oraz niezbędne dyrektywy dla kilku plików logów są zdefiniowane w pliku /etc/logrotate.conf. Dodatkowe procedury dla programów instalowanych z pakietów są zdefiniowane w plikach w katalogu /etc/logrotate.d

Opcje globalne (domyślne)

Pliki można archiwizować tygodniowo (weekly) lub co miesiąc (monthly). Nie należy trzymać w nieskończoność ich ale powinno się określić czas jak długo są przechowywane. Pomaga tutaj dyrektywa rotate określająca jak długo są one trzymane (w jednostce czasu określonej poprzednio). Najlepiej pliki archiwalne trzymać spakowane (compress). Wygodnie jest również trzymać dodatkowe include /etc/logrotate.d definicje dla programów w osobnym katalogu include nazwa_katalogu, korzystają z tego programy instalowane z pakietów.

Te wymagania spełnia poniższy plik (domyślny dla dystrybucji Mandriva; tłumaczenia własne).

# /etc/logrotate
# see "man logrotate" for details
# pliki domyślnie są archiwizowane co tydzień
weekly

# pliki logów są trzymane 4 tygodnie
rotate 4

# na miejsce zarchiwizowanych logów tworzone są nowe pliki
create

# pliki archiwalnych logów powinny być archiwizowane
compress

# dodatkowe procedury dla programów instalowanych z pakietów
# są zdefiniowane w plikach w katalogu /etc/logrotate.d
include /etc/logrotate.d

Przykładowe definicje

Plik wtmp jest archiwizowany co miesiąc a logi są trzymane także przez miesiąc.

/var/log/lastlog {
    monthly
    rotate 1
}

Plik lastlog jest archiwizowany co miesiąc a logi są trzymane także przez miesiąc. Nowy plik logów o nazwie utmp tworzony jest z uprawnieniami roota i prawami dostępu 0644 ( prawo zapisu u odczytu dla roota, dla grupy oraz innych tylko prawo odczytu).

/var/log/wtmp {
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
stunnel Howto A Guide to create SSL access to a HTTP-only webserver with stunnel
Viewed 2301 times since Fri, Sep 28, 2018
Linux – How to check the exit status of several piped commands
Viewed 2580 times since Wed, Jul 25, 2018
Managing temporary files with systemd-tmpfiles on Red Hat Enterprise Linux 7
Viewed 8765 times since Sun, Nov 22, 2020
15 Linux Yum Command Examples – Install, Uninstall, Update Packages
Viewed 2803 times since Thu, Oct 25, 2018
CentOS / RHEL : How to move a Volume Group from one system to another
Viewed 2803 times since Mon, Jan 28, 2019
RHEL: Display swap/RAM size
Viewed 2791 times since Sat, Jun 2, 2018
IPTABLES linux
Viewed 16573 times since Sat, Jun 2, 2018
Using renice and taskset to manage process priority and CPU affinity with Linux OEL 6.4
Viewed 3139 times since Mon, Feb 17, 2020
HowTo: Kill TCP Connections in CLOSE_WAIT State
Viewed 13874 times since Thu, Feb 14, 2019
Using grep to find string in files
Viewed 1489 times since Fri, May 15, 2020