Zabijanie wszystkich procesów użytkownika

Z

ałóżmy, że z jakiegoś typowego powodu (zabieranie zbyt dużej ilości zasobów systemowych lub przepustowości łącza) chcemy zabić wszystkie procesy użytkownika. Oczywiście znamy komendę: skill -9 -u użytkownik, ale załóżmy, że użytkownik ten ustawił węzeł z podłączonym agentem, który za każdym zabitym procesem uruchamia nowy, po zabiciu agenta proces uruchamia kolejnego agenta…

W tej sytuacji przydałby się skrypt, który w pętli będzie tak długo zabijał procesy użytkownika aż wszystkie zostaną finalnie zakończone. Skrypt taki stworzył David Brock:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#!/bin/bash
USER=$1
MYNAME=`basename $0`
if [ ! -n "$USER" ]
 then
  echo "Użycie: $MYNAME użytkownik" >&2
 exit 1
  elif ! grep "^$USER:" /etc/passwd >/dev/null
 then
  echo "Użytkownik $USER nie istnieje!" >&2
 exit 2
fi
while [ `ps -ef | grep "^$USER" | wc -l` -gt 0 ]
 do
  PIDS=`ps -ef | grep "^$USER" | awk '{print $2}'`
  echo "Zabijam " `echo $PIDS | wc -w` " procesów użytkownika $USER."
 for PID in $PIDS
  do
   kill -9 $PID 2>&1 >/dev/null
 done
done
echo "Użytkownik $USER nie posiada już żadnych uruchomionych procesów."

Oto wynik działania skryptu, który musiał przetworzyć podwójnie pętle, aby unicestwić wszystkie procesy użytkownika agresor:

root@narf:~ # ./killem.sh agresor
Zabijam 7 procesów użytkownika agresor
Zabijam 2 procesów użytkownika agresor
Użytkownik agresor nie posiada już żadnych uruchomionych procesów.

Pętla takiego skryptu potrafi wykonać się szybciej, niż podniesienie kolejnego procesu czy agenta, w ten sposób zabicie wszystkich procesów będzie tylko kwestią czasu.

0 (0)
Article Rating (No Votes)
Rate this article
Attachments
There are no attachments for this article.
Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Full Name
Email Address
Security Code Security Code
Related Articles RSS Feed
SSH Essentials: Working with SSH Servers, Clients, and Keys
Viewed 3826 times since Wed, Jun 27, 2018
12 Linux Rsync Options in Linux Explained
Viewed 11458 times since Wed, Oct 31, 2018
Deskshare TLS over Stunnel
Viewed 2426 times since Fri, Sep 28, 2018
Index » Community Contributions » System encryption using LUKS and GPG encrypted keys for arch linux
Viewed 2438 times since Fri, Jul 13, 2018
Get UUID of Hard Disks [Update]
Viewed 1808 times since Tue, Jul 17, 2018
ZFS: Verify/change properties of a zfs filesystem
Viewed 2196 times since Sun, Jun 3, 2018
Linux: how to monitor the nofile limit
Viewed 10215 times since Wed, Jul 25, 2018
20 Practical Examples of RPM Commands in Linux rpm
Viewed 7462 times since Mon, Feb 18, 2019
RHEL: Retrieve and generate a unique SCSI identifier
Viewed 2581 times since Sat, Jun 2, 2018
Top 10 darmowych i publicznych serwerów DNS
Viewed 1922 times since Tue, May 22, 2018